Podepsána Smlouva o nešíření jaderných zbraní

Moskva - Smlouva o nešíření jaderných zbraní měla za cíl zabránit rozšiřování těchto zbraní do států, které je v té době nevlastnily. Dohoda byla podepsána 1. července 1968 současně v Moskvě, Washingtonu a v Londýně. K signatářům se hned první den připojilo 58 zemí. Nyní je pod smlouvou podepsáno 189 zemí.

Úmluva přiřkla oficiální status jaderných mocností státům, které provedly pokusný jaderný výbuch před 1. lednem 1967. Řadí se mezi ně Spojené státy americké, Sovětský svaz, Čína, Francie a Velká Británie.

O pět let dříve byla přijata první mezinárodní smlouva o omezení jaderného zbrojení, kterou podepsal Sovětský svaz, Spojené státy americké a Velká Británie v srpnu 1963. Takzvaná Moskevská smlouva zakazovala jaderné pokusy v ovzduší, ve vesmíru a pod vodou.

S uvolňováním mezinárodního napětí vyhlásily v roce 1992 jaderné mocnosti na pokusy moratorium, které však bylo mnohokrát porušeno. V září 1996 přijalo Valné shromáždění OSN Smlouvu o úplném zákazu jaderných zkoušek, kterou podepsalo 71 států, mezi nimi pět hlavních jaderných mocností. Nyní jsou pod ní podpisy 178 států.