Ve věznici v Leopoldově zemřel Vladimír Sís

Leopoldov -  Novinář a publicista Vladimír Sís patřil k předním žurnalistům první republiky, byl znám jako znalec poměrů na Balkáně, překladatel z bulharštiny, také napsal řadu knih. V padesátých letech byl v politickém procesu odsouzen k 25 letům vězení. Ve vězení ve slovenském Leopoldově zemřel 2. července 1958. V roce 1969 byl posmrtně rehabilitován a v roce 1998 mu prezident Václav Havel udělil in memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

Vladimír Sís se narodil 20. června 1889 v Maršově na Brněnsku. Po maturitě v Brně pracoval jako zahraniční korespondent Národních listů v Sofii a válečný zpravodaj na Balkáně, odkud zajišťoval zpravodajský styk s domácím odbojem.

Podnikl řadu cest po jižní Evropě a Africe, zabýval se řeckou a slovanskou archeologií. V letech 1921 až 1941 byl s přestávkami redaktorem Národních listů. V době německé okupace se aktivně účastnil odboje, byl zatčen gestapem a uvězněn.

Po roce 1945 pracoval jako redaktor Lidové demokracie. V lednu 1949 byl zatčen, obviněn z velezrady a špionáže a v roce 1950 v politickém procesu odsouzen k 25 letům vězení, kde zemřel.