Zemřela Marie Curie-Sklodowská

Sancellemoz (Francie) - Marie Curie-Sklodowská, francouzská fyzička a chemička polského původu, zasvětila svůj život výzkumu radioaktivity. Za svou práci získala řadu ocenění, byla čestným členem 103 akademií a vědeckých společností a laureátem 16 medailí. Tato první profesorka francouzské Sorbony a držitelka dvou Nobelových cen zemřela 4. července 1934 ve věku 67 let na následky radioaktivního záření.

 Marie Curie-Sklodowská se narodila 7. listopadu 1867 ve Varšavě. Její otec byl učitelem matematiky a fyziky. Curie-Sklodowská studovala v Krakově a Varšavě a v roce 1891 odešla studovat na pařížskou Sorbonu, kde se o tři roky později seznámila se svým budoucím manželem a spolupracovníkem Pierrem Curiem.

V roce 1895 začalaCurie-Sklodowská pracovat jako asistentka profesora Becquerela. Spolu s ním se zabývala experimentováním s fosforescencí a při těchto experimentech odhalili jev později nazvaný radioaktivita. Marie Curie-Sklodowská se posléze začala zabývat zdroji tohoto záření a v roce 1898 se stala objevitelkou nového chemického prvku polonia a v roce 1902 radia. O rok později získala spolu se svým manželem a profesorem Becquerelem Nobelovu cenu za fyziku za zkoumání radiačních jevů.

V roce 1906 byla Marie Curie-Sklodowská jmenována profesorkou fyziky a jako první žena v historii začala přednášet na pařížské Sorbonně. V roce 1911 Curie-Sklodowská obdržela druhou Nobelovu cenu, a to v oboru chemie za objev polonia a radia.