Co audity objevily…

Pozitiva a negativa v péči o pacienty v šesti léčebnách dlouhodobě nemocných, kde Česká asociace sester prováděla audity.

Pozitiva

 • Správné vyhodnocení potřeb nemocných při přijetí
 • Prevence proleženin
 • Starost o osobní hygienu pacientů
 • Podpůrné aktivity (ergoterapie, canisterapie apod.)
 • Duchovní péče a pomoc dobrovolníků

Negativa

 • Nezapisování do dokumentace při nočních kontrolách
 • Nedbá se na soukromí a stud pacientů
 • Nedostatek pohybu a rehabilitace
 • Nedostatek vhodných pomůcek na jedno použití
 • Nevhodná strava pro pacienty s poruchou polykání
 • Plenkové kalhotky nebo cévka místo používání běžné toalety