Co se Kuchtové nelíbí…

První místopředsedkyně Dana Kuchtová kritizuje Kompexní novelu stanov, kterou vypracovalo současné předsednictvo zelených. Chce podpořit alternativní návrh, který připravil lídr jihočeské kandidátky zelených pro krajské volby Jiří Guth.

  • Řízení podle nových stanov by znamenalo odklonění se od demokratických principů
  • Obsahově soustředí stanovy moc do ruky předsednictva a předsedy; snižují rozhodování a pravomoci republikové rady
  • Ohrožena je otevřenost, pokud bude předsednictvo jednat za zavřenými dveřmi
  • Programový cíl „solidarita a sociální spravedlnost“ by měl být zachován, ne odstraněn
  • Nelíbí se jí zavedení možnosti předsednictva nepodmíněně pozastavit činnost krajské či základní organizace
  • Navrhuje zavedení tzv. grémia, v němž by společně rozhodovaly republiková rada, poslanecký klub a předsednictvo