Prohlášení Juraje Ranince

Vážený pane předsedo,

oznamuji Vám, že dnešním dnem ukončuji své členství v poslaneckém klubu ODS. Hlavním důvodem, proč své členství ukončuji, je můj zásadní nesouhlas s tím, jak se vedení poslaneckého klubu a většina jeho členů snaží vyrovnat s tzv. kauzou poslance Moravy.

Jsem přesvědčený o tom, že tato kauza svojí závažností útočí přímo na základy demokratického právního státu a pokud nebude důsledně objasněna, nelze očekávat, že se v budoucnosti něco podobného nebude opakovat.

Chci Vás i členy poslaneckého klubu ubezpečit, že i nadále budu při svém jednání v Poslanecké sněmovně prosazovat volební program ODS, za který jsem byl ve volbách 2006 zvolen.

V této souvislosti bych Vás chtěl požádat, abych i jako nečlen klubu mohl dostávat stanoviska zpravodajů poslaneckého klubu ODS k jednotlivým návrhů zákonů.

Předpokládám, že stejně jako v minulosti se s těmito stanovisky budu moci v drtivé většině případů ztotožnit.

S přátelským pozdravem Juraj Raninec