Dokončení Bajkalsko-amurské magistrály

Moskava - Bajkalsko-amurská magistrála (BAM) představuje jeden z nejambicióznějších stavebních projektů bývalého Sovětského svazu. Posledním úsekem této grandiózní trati byl Severomujský tunel, který vedl přes východní Sibiř na Dálný východ. Hloubení tunelu probíhalo ve velice složitých geologických podmínkách, trvalo 27 let a přišlo na 550 milionů dolarů.

První projekty na stavbu Bajkalsko-amurské vznikaly již začátkem 30. let. První úsek kojejí byl položen už v roce 1938. Důvody pro stavbu 4300 kilometrů dlouhé železniční trati byly dva. Železnice měla zajistit rozvoj těžby nerostných surovin a zatraktivnit lokalitu Sibiře. Ve skutečnosti ale měla sloužit jako vojenská strategická železnice.

Jako první budovatelé trati byli vybráni trestanci, kterých byl v té době nadbytek. V zápětí však vypukla 2. světová válka a trestanci odešli do boje. Hotová trať pak byla zčásti rozebrána a použita pro válečné účely. Po bojích byla stavba znovu obnovena. Většinu dělníků tvořili němečtí a japonští zajatci.

V 50. letech se budování železnice téměř zastavilo. Odchod osvobozených zajatců nadělal vrásky hlavně stavbyvedoucím. Realizace projektu měla čím dál větší zpoždění a na čas byla dokonce přerušena. Až v 70.letech rozhodl Brežněv o jejím pokračování. Stavba byla oficiálně dokončena v roce 1984 zatlučením posledního zlatého hřebu. Ten byl však vzápětí ukraden.

Na mnoha místech byla železnice vedena pouze provizorně. Severomujský tunel, poslední úsek magistrály, byl dokončen až v roce 2003. Postavená městečka kolem trati dnes chátrají a živoří v nich pár lidí, ostatní plánovaná střediska vůbec nevznikla. Vlaky zde sice jezdí, ale je jich pouze několik za měsíc.