Před šedesáti lety byla přijata Všeobecná deklarace lidských práv

Paříž/Praha - Svět dnes oslavuje šedesáté výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv. Ta byla schválena na zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů 10. prosince 1948 v pařížském paláci Chaillot. Deklarace je prvním univerzálním právním dokumentem věnovaným výlučně základním právům a svobodám člověka. Desátý prosinec se od roku 1950 slaví jako Den lidských práv. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy dnes přijme nositele Nobelovy ceny za mír, mezi nimi i dalajlamu. V Německu se kancléřka Angela Merkelová zúčastní slavnostní akce společnosti Amnesty International.

V Praze na Palackého náměstí se při příležitosti Dne lidských práv chystají demonstrovat bezdomovci. Chtějí tak veřejnosti připomenout, že by také měli mít svá práva. Amnesty International dále pořádá maraton psaní dopisů za osm vězňů Kambodže, Japonska nebo Iráku.

Všeobecná deklarace lidských práv ve třiceti článcích zahrnuje základní lidská práva, která mají tvořit společný cíl pro všechny národy a státy. Jsou zde stanovena práva občanská, politická, hospodářská, sociální a kulturní.

Všechny lidské bytosti se rodí svobodné

Hlavním autorem textu deklarace, která hned v úvodu zdůrazňuje, že „všechny lidské bytosti se rodí svobodné a jsou si rovné ve své důstojnosti a právech bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost a náboženství“, byl francouzský právník a nositel Nobelovy ceny za mír René Cassin.

Všeobecná deklarace lidských práv spolu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech a Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech přijatými Valným shromážděním OSN v roce 1966, tvoří soustavu základních mezinárodních dokumentů v oblasti práv člověka. Na rozdíl od dvou jmenovaných paktů však deklarace není pro státy, které ji přijaly, právně závazná.

U podpisu Všeobecné deklarace stálo i bývalé Československo. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech přijalo v roce 1968. Ratifikovalo je však až o sedm let později. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech však vstoupil pro Československo v platnost až červnem 1991.