Schengenský prostor se rozšířil o devět nových zemí, mj. i o Česko

Brusel/Praha - V noci z 20. na 21. prosince se schengenský prostor volného pohybu bez hraničních kontrol rozrostl o devět nových zemí včetně Česka a Slovenska. Z hranic České republiky tak zmizely pasové kontroly. Schengenský prostor je založen na tom, že když do něj někdo vstoupí, tak už při cestách do jiných zúčastněných států nemusí žádnými dalšími hraničními kontrolami procházet. ČR je po rozšíření obklopena jen zeměmi, které jsou do prostoru také zapojeny. Pohraniční kontrolu nahradily vnitrostátní akce ve spolupráci s kolegy ze zahraničí. 

Zrušení kontrol na vnitřních hranicích zemí schengenského prostoru platí shodně pro všechny osoby překračující hranice, tj. pro občany Evropské unie i pro státní příslušníky třetích zemí. Vnitřní hranice je možné v zásadě překročit kdekoliv a kdykoliv, ale přestože se na nich neprovádějí žádné kontroly, každý je povinen mít u sebe platný doklad totožnosti.

I po rozšíření schengenského prostoru jsou platná všechna pravidla EU související s jednotným vnitřním trhem a volným pohybem osob, zboží, služeb a kapitálu. Při překračování hranic je proto třeba respektovat příslušné předpisy. Z praktického hlediska se jedná např. o povolené množství tabákových výrobků a alkoholických nápojů převážených pro osobní potřebu.

Schengenský systém se jmenuje podle vesnice v Lucembursku, kde byla v roce 1985 smlouva o volném pohybu osob uvnitř EU podepsána. Do systému bylo dosud zapojeno 13 zemí EU (bývalá „patnáctka“ bez Británie a Irska), z nečlenských zemí Norsko a Island. Nyní má přibýt většina z desítky nových členů EU přijatých od roku 2004: vedle Česka také Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva a Malta. Desátý Kypr požádal podle EU o roční odklad svého vstupu do Schengenu, protože potřebuje delší přípravu.

Označení hranic České republiky
Označení hranic České republiky