Entropa: Jak vidí fiktivní umělci své země

(z dokumentu představujícího návrhy jednotlivých částí skládačky; zdroj: www.eu2009.cz)

Úvodní slovo Davida Černého: Evropu spojuje její historie, kultura, v posledních letech i společně vytvářené politické struktury. Často velice různorodé státy jsou provázány sítí různorodých vztahů, jež dohromady vytvářejí složitý celek. Z pohledu zevnitř vnímáme spíše to, čím se od sebe jednotlivé evropské země liší. Jde o tisíce důležitých i nedůležitých věcí od geografických podmínek až po gastronomii a drobné každodenní návyky.

Skládačka EU je metaforou i oslavou této různorodosti. Je to stavebnice politických, ekonomických a kulturních vazeb, se kterou si "hrajeme" my, ale předáme ji našim dětem. Úkolem dneška je příštím generacím vyrobit stavebnici s co nejlepšími vlastnostmi.

K Evropě a jejímu myšlení patří sebereflexe, kritický duch a schopnost vnímat sebe sama i okolní svět se smyslem pro ironii. Umělecký projekt vzniklý při příležitosti českého předsednictví v Radě Evropy se snaží ukázat celek Evropy z úhlu pohledu sedmadvaceti umělců z jednotlivých členských států EU. Jejich projekty spojuje hravá analýza národních stereotypů, ale i schopnost originálně charakterizovat vlastní kulturní identitu.

Rakousko

Ekonomie a ekologie jsou slova, která pocházejí ze stejného slovního základu. „Eko“, v řečtině „dům“, se vztahuje ke dvěma velmi vzdáleným oblastem. Dokonce se zdá, jako kdyby ekologie a ekonomie byly ve vzájemném protikladu. Co je dobré pro ekonomiku, nebývá to nejlepší pro ekologii. Naopak ekologická řešení nemívají vždy nejlepší ohlas u ekonomů. Dnešní svět je plný rozporů. Otázka pro diváka mého díla je jednoznačná: chcete louku, nebo elektřinu?

Belgie

Je zjevné, že se váš projekt zabývá stereotypy „Sjednocené Evropy“. Já sám jsem do jisté míry umělcem stereotypu. Vyhraněné používání jednoho typu materiálu specifického užití ze mě dělá umělce, který neustále odkazuje sám k sobě. Můj projekt je jakýmsi Dvojitým stereotypem – spojuje v sobě představu Belgie jako země čokoládových pralinek a současně Rogerse Geboerse (pozn.: fiktivní francouzský výtvarník) coby umělce jídla.


 

Bulharsko

Náš projekt je pro mě příležitostí vypořádat se s falešným vlastenectvím, ulevit si od bídy bulharského materiálního i duchovního života. V neposlední řadě to naštve spoustu lidí – o to mi jde také, vyvolat skandál, a to především u nás doma. Je to punkové gesto, záměrně primitivní a vulgární, fekálně pubertální.

Kypr

Přátelé Kypru z celého světa! Narodil jsem se ve městě Palechori u břehů Středozemního moře. Můj otec i děd byli kováři. Kovářem jsem se stal i já. Už ale nekovám koně nebo neopravuji poničené karoserie, ani ze železa vytvářím sochy, kterým se snažím vdechnout duši a historii našeho ostrova. S nadšením jsem proto přijal nabídku pracovat se svým bratrem ze severu, uměleckým kovářem Nikosem Alptekisem. Ačkoliv jsme se nikdy neviděli, pevně doufám, že se nám alespoň symbolicky podaří spojit rozdělený Kypr.

Česká republika

Dejme slovo hlavě státu! Geniální vzorky českého prezidenta Václava Klause v permanentním toku. Moudra, která by měla být vytesána do kamene. Jeho úžasné trefné glosy o celém světě a zejména o EU svištící na třířádkovém alfanumerickém LED displeji. Je to NÁŠ prezident, zvolili jsme si ho, tak ho se slastí v duši ukažme světu. Je to kabrňák, nejen lyžař!

Dánsko

Máme dalekohledy, máme mikroskopy, z různých úhlů a s různým rozlišením pozorujeme svět. Fotografie má zrno, digitální obraz pixely. Čím více pixelů, tím přesnější obrázek. Hra se stavebnicí Lego je abstraktním cvičením ve skladbě prvků, směřuje ale ke konkrétním objektům, významům a znalostem. Vnímejme i my celkový obraz světa, nezabývejme se jednotlivými pixely, ale sledujme, do jakého celku se skládají.

Estonsko

(Text nebyl autorem dodán)

Finsko

V našem běžném životě používáme výrobky ze zemí, které jsme nikdy nenavštívili a o jejichž životě vůbec nic netušíme. Do těchto vzdálených míst zase proudí naše peníze, aby tam pomáhaly zlepšit život tisícům či milionům lidí, kteří nic netuší o nás. Ani Finsko není, a nikdy nebylo, pouze izolovanou zemí na severu Evropy. Má však za sebou zkušenost ze závislosti na sousedech, která přinášela dobré i zlé. Jsme už řadu století součástí celosvětového lidského společenství. Díky mobilním telefonům ho pomáháme propojovat. Finsko není země ze dřeva, ve Finsku nežijí exotická zvířata. Možná tomu tak je, možná by to bylo krásné.

Francie

V důsledku celosvětové i lokální politické, hospodářské a kulturní situace vstoupila skupina GRAA do časově neomezené stávky.

Německo

Mobilní reliéf je pohyblivou metaforou Německa coby země automobilového průmyslu a dálnic. Pohyb transmisí je nutně cyklický. Ukazuje banalitu podobné představy, současně aletaké upozorňuje na nesmyslnost evropské dopravní politiky, která nehledá účinné alternativy k benzinovým motorům a stále se rozšiřujícím dálnicím.

Řecko

Požár před necelým rokem zničil můj dům i ateliér. V době, kdy se zvýšila životní úroveň Evropy na úroveň dosud nevídanou, a kdy jsou naše životy čím dál víc určovány technologií, nás oheň stále dokáže připravit o všechno. Kdyby to nebylo – alespoň v mém případě – tragické, snad by se dalo hledat v rozsáhlých požárech v Řecku, ale i ve Španělsku nebo v Kalifornii archetypální varování přírody: jsem tu a jsem mocnější než vy. Struktura ohně, jeho barva, vůně a síla je však přes možné negativní důsledky fascinující.

Maďarsko

Národní stereotypy? Pro Brusel je to Atomium, pro Maďarsko čabajka a zralé melouny. Stereotypy v současném umění? Prsatá maďarská umělkyně, která kouří a mluví sprostě.

Irsko

V současné době unifi kující se Evropy existuje něco jako potřeba vnitřní etnické exotiky a marketing vzdáleného a idealizovaného Irska. Stereotypy spojené s Iry a Irskem slouží jako jedna z dekorací zábavního průmyslu.

Itálie

Je to freudisticko-kýčovitá soukromá vize současné Itálie, která se zmítá mezi nesmyslnými tradicemi a zbytečnou zábavou, jeví se jako autoerotický systém senzační podívané, jejíž vyvrcholení je v nedohlednu.

Lotyšsko

(Text nebyl autorem dodán)

Litva

Zabývala jsem se osudem totalitních památníků a jejich konverze v monumenty nové generace. Symbolem Bruselu je socha Čůrajícího chlapečka. Tento symbol adaptuji na situacivlastní země. Projekt lze chápat jako alternativní památník litevské nezávislosti a jako ventil křivd, které byly v minulosti napáchány.

Lucembursko

Cena papíru nevytváří hodnotu bankovky, ale naopak. Podobně socha může být ze zlata a stát méně než hromada žluklého tuku na židli – tedy pokud je autorem toho tuku Joseph Beuys. Z toho vychází i můj návrh. Lucembursko bude vypadat, jako kdyby bylo ze zlata. Kdo ale pozná, že nejde o drahý kov, ale jen o práci trikových výtvarníků? Máme důvěru v burzu a banky, v případě umění býváme často podezřívaví. Podezřívaví jsme přesně do okamžiku, než je umění převedeno do ceny peněz. A pokud bude někdo považovat celou věc za komentář k postavení Lucemburska v rámci Evropy, tak to není na škodu.

Malta

Malta je malý, snad zanedbatelný kus skály. U někoho může její rozměr vyvolávat úsměv. Co by teprve říkal našemu nejslavnějšímu zvířeti, které ve skutečnosti nikdo nikdy neviděl: je to trpasličí slon, zvíře malé až k nepřehlédnutí. Před 20 000 lety žil na Maltě slon ne vyšší než devadesát centimetrů. Vezměte proto slona tak malého, nebude možné ho obyčejným zrakem vidět, a nechte ho vyběhnout na ostrov. Hledejte v něm esenci přírody i esenci vlastní.

Nizozemí

Kéž by bylo Nizozemí v pekle! Je tam aspoň teplo a většinou sucho. Chtěl bych přežít, chtěl bych, aby alespoň něco z téhle země přežilo. Slaná voda v tichosti zaplaví pole, města a vesnice. Ryby budou proplouvat po našich náměstích, věže obrostou chaluhami. Snad se několik šťastlivců zachrání v malých člunech.

Polsko

Stůj za svou vírou Žurnalistické fotografi e zachycující americké vojáky při vztyčování praporu na ostrově Iwo Jima v roce 1945. Místo vojáků postavy katolických duchovních přesně kopírující pozice mužů z fotografie. Duhový prapor, ve kterém vedle sebe koexistují všechny barvy spektra. Surrealistická vize propojení nepropojitelného.

Portugalsko

Nemám ráda špeky a nemám ráda kolonialismus. Utváření impéria, vliv kolonizace na postkoloniální historii, ekonomii, vědu a kulturu, kulturní produkci kolonizovaných společností, feminismus a postkolonialismus, stav postkolonialismu v současném ekonomickém a kulturním kontextu, to vše jsou některá z obecných témat této oblasti. Jaké byly zkušenosti těch, kteří byli kolonizováni, a zkušenosti těch, kteří kolonizovali?

Rumunsko

Vítejte v Draculalandu. Jsme nekonečná periférie, místo, ze kterého přijíždějí umělci na evropské výstavy autobusem. Jsme země, která je příliš chudá na to, aby podporovala vlastní kulturu, ale příliš bohatá na to, aby podobně jako rozvojové země získávala podporu rozvinutých zemí. Jsme ti, kdo umí pracovat s nulovým rozpočtem, jsme mistři výprodeje, falešné reklamy a improvizace. Teprve v posledních letech jsme si uvědomili, že marketing tohoto stavu je naší jedinou záchranou, vlastností, která nás v očích ostatních dělá alespoň trochu zajímavými.

Slovensko

(Text nebyl autorem dodán)

Slovinsko

Za výchozí bod zkoumání národní identity jsem zvolil text oficiální slovinské národní agentury pro cestovní ruch. Podle jejího sdělení se první turisté objevili ve Slovinsku již v roce 1213 a zanechali o tom zprávu v jedné z jeskyní komplexu Postojna. Výmluvné je zjištění, že my sami jsme nepochybně potomci těchto turistů, vnímáme se z pozice zahraničních návštěvníků. To je strategie spojená s masturbační rozkoší: vlastní ruku, jež provádí autoerotickou stimulaci, vnímáme jako ruku cizí. Podobně odcizujícím způsobemvnímáme i vlastní národní identitu, jako turisté ve své vlastní zemi.

Španělsko

Plochu navrhuji jako vertikální obytnou krajinu z betonu.

Švédsko

Většina Evropanů chápe Švédsko jako zemi sociálního smíru s úspěšným hospodářstvím. Švédsko je ekologické, politicky korektní, otevřené cizincům i sexuální revoluci. Jeho přátelskou tvář, variabilitu, praktičnost a líbivý design dokonale charakterizuje úspěch švédského nábytkářského koncernu IKEA. Zákazníci IKEA jsou po celém světě vedeni v naivní víře, že svět se skládá z jednoduchých elementů, které můžeme pochopit, vzájemně sestavit a v případě potřeby opravit. Podobné sociální inženýrství využívají populističtí politici po celém světě. „Uchopme ten správný klíč a svět bude lepší!“, věříme ve shodě s reklamními slogany. Kriticky na toto evropské pokrytectví reaguji zabalenou krabicí IKEA ve tvaru švédského království, která skrývá nepříjemnou pravdu.

Velká Británie

Pokud se umění a postoje z něj vyplývající nemají stát vlastní obsahovou líbivou konfekcí, ale živým, byť i krátkodobým organismem, mělo by umět zpřesňovat svou formu sdělení v čase, který mu je dán, a tím se paradoxně dějinně definovat. A právě tímto zpřesňováním se jeho individuální, selektivní síto dokáže rozprostřít nad sítem tzv. „objektivním“. Tam, kde se jejich uzly nepřekryjí, vzniká „volný prostor“. Energie tohoto volného prostoru je pak adekvátní síle sdílení, tedy přesněji je sumou volně pulzujících „slov“, která na svém základě a v každé své konkrétní době dokáže přirozeně svým bezděčným tušením pojmenovávat (zauzlovávat) odlišné významy. Tyto síťové body jsou prostorovým hologramem historické paměti, zkušenosti, a proto každé takové nové překrytí, vždy volné oko nelineárně znovu zauzlí.

Entropa: Belgie
Entropa: Belgie
Více fotek
 • Entropa: Belgie autor: Tomáš Pirkl, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/621/62002.jpg
 • Entropa - Bulharsko autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/621/62035.jpg
 • Entropa: Estonsko autor: Tomáš Pirkl, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/620/61999.jpg
 • Entropa - Francie zdroj: www.eu2009.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/615/61474.jpg
 • Entropa: Řecko (sežehnutá země) autor: Tomáš Pirkl, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/620/61995.jpg
 • Entropa: Irsko autor: Tomáš Pirkl, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/620/61994.jpg
 • Entropa: Lotyšsko autor: Tomáš Pirkl, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/620/61997.jpg
 • Entropa Davida Černého autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/619/61886.jpg
 • Entropa: Malta autor: Tomáš Pirkl, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/620/61989.jpg
 • Entropa: Duhový prapor nad Polskem autor: Tomáš Pirkl, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/621/62004.jpg
 • Entropa: Portugalsko autor: Tomáš Pirkl, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/620/61998.jpg
 • Entropa: Rumunsko autor: Tomáš Pirkl, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/620/61988.jpg
 • Entropa - Slovensko autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/621/62041.jpg