Ruské město Petrohrad přejmenováno na Leningrad

Petrohrad - Petrohrad - Někdejší metropole ruského státu a kolébka tří revolucí byl 26. ledna 1924 přejmenován na Leningrad. Stalo se tak na počest vůdce Říjnové revoluce a zakladatele sovětského státu Vladimira Iljiče Lenina, který zemřel 21. ledna téhož roku. Leninovo rodné město Simbirsk zase dostalo podle Leninova pravého jména Uljanov název Uljanovsk. Bývalé hlavní město Ruska tehdy změnilo své jméno již podruhé. To původní, Sankt-Petěrburg (Pevnost svatého Petra), dostalo po svém zakladateli caru Petru I. Velikém, který jej v roce 1703 založil s cílem vybudovat metropoli v tehdejším západním stylu. Brzy poté se stalo hlavním městem Ruské říše a toto postavení si udrželo až do vzniku sovětského Ruska začátkem 20. století.

Na Petrohrad bylo poruštěno v důsledku protiněmeckých nálad v srpnu 1914, krátce po vypuknutí první světové války. Zatímco původní historický název Sankt-Petěrburg byl městu na Něvě po dlouhých diskusích navrácen v září 1991, Leninovu rodišti zůstalo jméno Uljanovsk dodnes.

Dnes vyzařuje toto město se svými širokými bulváry, parky a pobřežními promenádami do světa stále ještě své otevřené, seversky zdrženlivé fluidum. Proslulé (a turisticky atraktivní) jsou petrohradské letní „bílé noci“, kdy v důsledku nevelké vzdálenosti od polárního kruhu slunce sice zapadne za obzor, ale nenastane tma.

Mezi nejoblíbenější atrakce patří první stavba v Petrohradu - Petropavlovská pevnost s Katedrálou Petra a Pavla, palác Admirality, který svou věží dominuje městu, Triumfální oblouk jako památka na vítězství nad Napoleonem, žulový monolit - Alexandrův sloup, Kazaňský chrám, Křižník Aurora, Vasiljevský ostrov, Smolenská katedrála a další. Tepnou města je 4 km dlouhý Něvský prospekt.

Nejskvostnější stavbu Petrohradu, tzv. Zimní palác, nechala postavit dcera Petra Velikého, Alžběta. Z této italské barokní kompozice architekta Bartolomea Rastrelliho provedené v bílé a zelené barvě, k níž byla později klasicistní přístavba, učinila velká milovnice umění Kateřina Veliká roku 1764 galerii Ermitáž a umělecké skvosty pro ni nakupovala v celé Evropě. Dnes je tato sbírka čítající skoro tři milióny uměleckých děl největší obrazárnou na světě.

Katedrála svatého Izáka (Isakijevský chrám), kterou stavělo 440 tisíc dělníků po 40 let, se řadí mezi jednu z největších katedrál na světě, vypíná se do výšky 100 metrů. Nabízí 14 000 míst pro návštěvníky a skvostný pohled na skutečnou symfonii z mramoru, drahokamů a polodrahokamů všech barev. Zlatá kupole je obložena 100 kg čistého zlata. Odtud se nabízí výhled na nejkrásnější místa historického jádra města, které bylo v roce 1990 právem prohlášeno za světové kulturní dědictví UNESCO.

  • Křižník Aurora
    Křižník Aurora zdroj: Wikipedia
  • Petrohradská Ermitáž
    Petrohradská Ermitáž zdroj: Wikipedia