Biskupská vizitace v Broumově

Povinností každého biskupa je jednou za pět let vykonat ve všech farnostech diecéze takzvanou generální vizitaci. Pan biskup zahájil vizitaci v budově broumovského gymnázia setkáním s řediteli místních škol. Poté poobědval s paní starostkou a dále jeho program pokračoval návštěvou místního romského komunitního centra. V programu byla i návštěva místní nemocnice.