Seznamovací výlety na broumovském gymnáziu

Začátek každého školního roku znamená pro mnohé žáky a studenty příchod do nových škol, mezi nové učitele a spolužáky. Proto gymnázium v Broumově pořádá pro nové ročníky seznamovací výlety. Ty jsou příležitostí k navázání nových přátelství a ke stmelení kolektivu. Výlet se konal v táboru Janovičky. Účastníkům se hlavně líbila noční stezka odvahy. Letošní ročník byl již čtvrtým ročníkem seznamovacích výletů na broumovském gymnáziu.