Obyvatelům Hněvotína se otevřely obecní kroniky

Obyvatelé obce Hněvotín si mohli o víkendu prohlédnout obecní kroniky, které pochází už z poválečných let. První kroniku schválil prezident T.G. Masaryk. Mezi největší záhady, které pamětní kniha vydala, patří nález téměř dvou a půl kilogramu stříbrných mincí. Polovina sbírky je umístěna ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.