Živý betlém v Hroznové Lhotě

V pořadí třináctý živý betlém proběhl na první svátek vánoční v Hroznové Lhotě. Jeho podstata, oslava
narození Ježíše Krista, je stále stejná. Pořadatelé oslovili obyvatele obce, aby v průvodu k betlému využili své lidové kroje. Sešlo se jich zde několik stovek včetně obyvatel okolních obcí. Mimo krojovaný lid zde byla zastoupena i různá řemesla, která v historii neodlučitelně patřila k životu v obci. V hodinovém programu před jesličkami se představili domácí i přespolní folkloristé. Nedílnou součástí betlémské tradice v Hroznové Lhotě byli i Tři králové.