Vydařená bambiriáda v Třebíči

Na konci května uspořádalo v Třebíči občanské sdružení Kadet přehlídku zájmových činností místních organizací - bambiriádu. Jedná se o největší přehlídku volnočasových aktivit v regionu. Pro děti byl připraven pestrý program. Mohly se zapojit do různých her, svést se na raftu, zastřílet si ze zbraní a vyzkoušet si celou řadu dalších činností. Nechyběl ani kulturní program, ve kterém se kromě známých skupin a zpěváků představili místní písničkáři a kapely. Na letošní bambiriádu se přišlo podívat přes 3000 lidí.