Postižené děti mají speciální centrum

Kolínské respitní centrum Volno nabízí své služby rodičům s dětmi s mentálním postižením, autismem a s kombinovaným postižením. Odborní pracovníci i dobrovolníci pro děti organizují hry, výtvarné a pohybové aktivity nebo nácvik denních dovedností, takže rodiče mají pro sebe chvíli volného času na vyřízení potřebných věcí.