Zrekonstruovaný kostel v Ratenicích

29. července se v Ratenicích konala svatojakubská slavnost. Před nově opraveným kostelem se ráno shromáždily desítky věřících. Poutní mši sloužil pražský biskup a pečetský farář Vladimír Valenta, i tomu obyvatelé Ratenic vděčí za novou podobu kostela, největší dík ovšem patří bývalé starostce Heleně Škopkové. Oprava kostela stála 2 miliony korun, peníze se získávali ve sbírkách, přispěl Středočeský kraj, památkáři i obecní úřad. Kostel sv. Jakuba se po pětileté rekonstrukci stal pýchou obce.