Prezentace píseckých neziskových organizací

30. ledna devět píseckých neziskových organizací prezentovalo svoji činnost v divadelním představení na námět Komenského díla Labyrint světa a ráj srdce. Poutník si během své pouti vyzkouší, jak se žije lidem s handicapem, v doprovodu Všudybuda a Mámení hledá radu a pomoc u jednotlivých píseckých neziskovek. Ty v představení prezentovaly své programy a náplň jednotlivých činností. Samotného představení se zúčastnilo sedmdesát lidí.