Nový pravoslavný biskup uveden do funkce

V olomoucké katedrále byl za účasti pravoslavných církevních hodnostářů z domova i zahraničí vysvěcen nový biskup Jáchym, představený z monastyru v Hrubé Vrbce. Jeden z nejmladších vladyků pravoslavné církve, vlastním jménem Roman Hrdý, je již druhým po biskupu Gorazdovi, který pochází z této obce. Slavnostní obřad trval téměř tři hodiny. Oko návštěvníka však nemělo možnost shlédnout rituál tradičního oblékání nového patriarchy. Biskup Jáchym je druhým nejvýše postaveným pravoslavným duchovním na Moravě a pravou rukou brněnsko-olomouckého arcibiskupa Simeona.