Dopravní průzkum v Havlíčkově Brodě

Havlíčkův Brod dlouhodobě řeší dopravní problémy ve městě. Jedná se zejména o přetížené hlavní trati a křižovatky. Ředitelství silnic a dálnici proto nechalo u specializované firmy vypracovat dopravní model města, který by měl pomoci dopravní situaci vyřešit. Role sčítačů projíždějících aut se chopili studenti místních středních škol. Ti zapisovali nebo zaznamenávali do diktafonů SPZ projíždějících vozidel. Na 350 studentů obsadilo všechny místní komunikace a monitorovalo stávající dopravní zatížení. Na základě těchto poznatků bude zpracován dopravní model města a navrhnuta možná řešení.