Praha - Chronologický přehled děl, která český stát vykoupil při restitucích do roku 2007:

1996

Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod - Uhrovský oltář se sousoším Kalvárie (restituce ze zámecké kaple v Uhrově) - 6 000 000 korun

1997

Galerie výtvarného umění Ostrava - gotická deska Zasnoubení sv. Kateřiny (restituce Rudolf Helbich) - 800 000 korun

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - kresby a grafika (část Waldesovy sbírky) - 650 000 korun

Muzeum v Kamenickém Šenově - sklo (sbírka Václava Jílka) - 3 500 000 korun

1998                                           

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - výtvarná díla (druhá část Waldesovy sbírky) - 929 000 korun; kolekce sbírky kreseb a grafiky (původní Waldesova sbírka) - 946 000 korun

1999

Národní galerie v Praze - výkup restituovaných obrazů ze sbírek Waldes na základě usnesení vlády - 100 000 000 korun. Soubor 21 děl zahrnoval osm děl Františka Kupky, dále práce Vojtěcha Preissiga, Jana Preisslera, Jaroslava Čermáka či Adolfa Kosárka. Z toho například:

Kupka, Vlastní podobizna - 6 500 000 korun

Kupka, Kosmické jaro I. - 25 000 000 korun

Kupka, Neodbytná bílá čára - 8 500 000 korun

Kupka, Stroje - 8 500 000 korun

Kupka, Barevné plány, Zimní vzpomínka - 25 000 000 korun

Kupka, Peníze - 7 500 000 korun

Národní galerie v Praze - výkup z restituce sbírek Waldes a Morawetz z prostředků ministerstva kultury:

František Kupka, Cesta ticha l - 5 500 000 korun

L. Cranach, Sv. Kristina - 9 000 000 korun

Jan Preisler, Milenci 2 000 000 korun

2000

Národní galerie v Praze - Bartolomeus van der Helst, Anna de Pire jako Granida - 5 300 000 korun

František Kupka, Duše lotosu, (Waldesova sbírka) - 1 800 000 korun

Národní muzeum - hudební nástroje - (restituce z premonstrátského kláštera Teplá) - 3 000 000 korun

2001

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně (Salusova sbírka)

Václav Brožík, Defenestrace - 600 000 korun

František Xaver Procházka, Krajina s křížem - 80 000 korun

František Xaver Procházka, Zřícenina - 80 000 korun

Jakub Schikaneder, Dívka před domem - 2 000 000 korun

2002

Národní galerie v Praze (Waldesova sbírka)

Kupka, V boulogneském lesíku III - 1 590 000 korun

Kupka, Smrt Heinricha Heineho - 530 000 korun

Kupka, Náčrt k obrazu „Le bois de Boulogne“ - 70 000 korun

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně (Salusova sbírka)

Brožík Václav, Dívka v křesle - 150 000 korun

Čermák Jaroslav, Portrét chlapce (Černohorec) - 150 000 korun

Navrátil Josef Matěj, Město na jezeře (Ischl) - 150 000 korun

Schikaneder Jakub, Jedová chýše - 400 000 korun

Schikaneder Jakub, Noční krajina - 400 000 korun.

Schikaneder Jakub, Žena loupající brambory - 300 000 korun

Schikaneder Jakub, Ulice s drožkou - 1 000 000 korun

Chvála Josef Adolf, Rybářské chaty - 150 000 korun

Chvála Josef Adolf, Horská krajina - 90 000 korun

Ajvazovskij Ivan Konstantinovič, Italský záliv - 300 000 korun

2003

Národní muzeum - hudebniny, písemnosti, ikonografické památky a tisková dokumentace s hudebním zaměřením, celkem 237 položek (Morawetzova hudební sbírka) - 3 000 000 korun

2004

Moravská galerie v Brně (Feldmannova sbírka)

Hans von Aachen, Minerva přivádí Malířství k Apollonovi a múzám -     785 000 korun

Anton Kern, Rebeka u studny Jákobovy - 581 000 korun

Hans (Johann) Christoph Schürer, Nerovný pár - 436 000 korun

Lodovico Cardi zv. Lodovico da Cigoli, Spící Kristus v bárce za bouře - 563 000 korun

Giovanni Stefano Daneti zv. Montalto, Martyrium sv. Eurosie - 281 000 korun

2006

Národní knihovna ČR - soubor prvotisků a starých tisků (část trezorového fondu klášterní knihovny v Teplé u Mariánských Lázní) - 20 000 000 korun

2007

Národní galerie v Praze - (Lobkowiczova sbírka)

Cornelis Pietersz Bega, Venkovský hostinec - 3 560 000 korun

Camillo Boccaccino (1504/05-1546), Panna Maria s Ježíškem a čtyřmi světci -14 665 000 korun

Národní knihovna ČR - rukopisy (druhá část trezorového fondu klášterní knihovny v Teplé u Mariánských Lázní) - 36 947 000 korun (Cena souboru je 68 250 000 korun, zbývá uhradit 11 303 000 korun.)