Evropa odhalila tajemství bílého porcelánu

Drážďany (Německo) - Německý alchymista Johann Friedrich Bőttger odhalil technologii výroby bílého porcelánu. Saskému kurfiřtovi Augustovi Silnému oznámil, že vynalezl „bílý porcelán stejně dobrý, jestli ne lepší, než je ten, který pochází z východní Asie“. Ač alchymisty všeobecně vnímáme především jako šarlatány, mnozí z nich byli skutečnými vědci. Jedním z nich byl Johann Friedrich Bőttger, první Evropan, který v roce 1709 odhalil tajemství složení a technologie výroby východoasijského porcelánu.

Podle většiny pramenů měl ale na objevu mnohem větší podíl jeho spoluautor hrabě Ehrenfried Walther von Tschirnhaus, který však zemřel krátce před jeho završením. Zásluha patří i saskému kurfiřtovi Augustovi Silnému. 

Tajemství východoasijského porcelánu odhaleno 

Již od konce 13. století se snažili Evropané zvládnout vyrobit tvrdý bílý porcelán. Tehdy ho objevil Marco Polo při své výpravě do Číny. Evropské mocnosti sice již tisíciletí znali výrobky z fajánse, porcelán, který Číňané vyráběli už od osmého století, byl něco jiného. Po staletích pokusů alchymisté zjistili, že tajemstvím východoasijského porcelánu je neznámá přísada. Nahradili ji práškem ze zvířecích kostí. Čímž vznikl tzv. měkký porcelán. Byl sice podobný tomu čínskému, zdaleka ale nebyl tak pevný a špatně snášel teplotní rozdíly.

Saský panovník August Silný si uvědomoval, že odhalit tajemství porcelánu bylo, řečeno dnešním jazykem, velkým byznysem. Böttgerovo a von Tschirnhausovo bádání tedy štědře podporoval. Oba alchymisté při svých pokusech zjistili, že hlavní chybějící přísadou pravého porcelánu je kaolin a že do směsi patří i vápenatý alabastr a křemičitý písek. V březnu 1709 tak mohl Böttger svému chlebodárci konečně oznámit, že vynalezl „bílý porcelán stejně dobrý, jestli ne lepší, než je ten, který pochází z východní Asie“. August hned v lednu následujícího roku založil v Drážďanech manufakturu na výrobu porcelánu a Böttgera ustanovil jejím ředitelem.

Dodnes stojí v Míšni porcelánka, kterou nechal na hradě Albrechtsburg vybudovat saský kurfiřt August Silný. Böttger zemřel v pouhých 37 letech deset let po oznámení svého objevu. Osudným se mu pravděpodobně stalo vdechování jedovatých výparů při pokusech, které prováděl.

Ilustrační foto
Ilustrační foto