Velikonoční jarmark v Uherském Hradišti

Vítanou příležitostí k poznání bohatství slováckých řemesel se stal tradiční velikonoční jarmark v Uherském Hradišti, na který zavítalo několik stovek návštěvníků. K vidění byly ukázky starých řemesel - od tradičního pletení velikonočních tatarů, malování a zdobení kraslic různou technikou až po hrnčířské a keramické dílny. Velikonoční jarmark obohatily svým programem folklorní soubory doprovázené cimbálovou muzikou. Každý z návštěvníků si mohl přijít na své, ať už u stánků řemeslníků nebo při ukázkách lidových tanců.

Video Velikonoční jarmark v Uherském Hradišti
video

Velikonoční jarmark v Uherském Hradišti