Den Země v Národním parku Podyjí

V úterý 21. 4. 2009 byla u příležitosti Dne Země slavnostně otevřena výstava vítězných dětských prací vzešlých z celostátní výtvarné soutěže "Příroda kolem nás", která je umístěna v prostorách Návštěvnického střediska správy NP Podyjí v Čížově. Symbolickou pásku přestřihli garanti přeshraničního česko-rakouského projektu "Spolužák, kamarád, přítel" Mgr. Kovářové ze školy Starý Petřín a pan Meierhofer ze spřátelené školy z rakouského Langau. Po zhlédnutí vystavených obrázků a stálé expozice o Národním parku Podyjí se děti z ČR a Rakouska vydaly před budovu Návštěvnického střediska v Čížově ke zbytkům "Železné opony", kde si symbolicky podaly ruce na znamení  přátelství. Poté vyzbrojeny igelitovými taškami a rukavicemi se děti vydaly na Hardeggskou vyhlídku, kde mohly nejen obdivovat přírodní scenérie Národního parku Podyjí, ale i aktivně přispět svou troškou a sběrem odpadků po necitlivých turistech tak naplnit myšlenky Dne Země. Po návratu do Čížova už jen odevzdaly naplněné "igelitky" a příjemný, přátelský, společně strávený čas zakončily posezením u táboráčku a opékáním buřtíků.

Hardeggská vyhlídka
Hardeggská vyhlídka
Více fotek
  • Hardeggská vyhlídka autor: Svatava Holubová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/827/82620.jpg
  • Sběr odpadků autor: Svatava Holubová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/827/82621.jpg
  • Občerstvení autor: Svatava Holubová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/827/82623.jpg