Milan Fridrich: Předsednictví je historickou událostí, která se už nemusí opakovat

Milan Fridrich pracuje v České televizi od roku 2005, nejprve jako šéfeditor, později jako zástupce šéfredaktora. Ředitelem zpravodajství je od března 2008. V letech 1999 až 2003 připravil pro Českou televizi 67 dílů Postřehů odjinud z Belgie, Nizozemska, Itálie a Turecka. Je autorem cestopisných knih fejetonů Mazlení s vepři a Valčík s babinou.

Jakou změnu přineslo předsednictví do Zpravodajství ČT?

Předsednictví ČR v Evropské unii bylo největším kontinuálním zpravodajským projektem roku 2009, ale v běžném vysílání neznamenalo nějakou atypickou zátěž. Mimořádnost vidím v projektu V čele Evropy, který jsme vytvořili pro účely vysílání o předsednictví. Také jsem jmenoval šéfdramaturga, který plánuje vysílání jednotlivých akcí. V čele Evropy byl symbolický název veškerého vysílání o EU od ledna do června, především na zpravodajské stanici ČT24. Celkově bylo zpravodajské vysílání více evropské, více se věnovalo EU - ČR byla v centru evropské pozornosti a ČT to reflektovala. Veškeré summity, důležité projevy a události viděli diváci ČT živě na ČT24 a na velké ploše ve zpravodajství. 

ČT měla možnost ukázat, že je evropskou televizí na vysoké úrovni. V Bruselu máme dvě zkušené zpravodajky Barboru Šámalovou a Evu Hrnčířovou a v Praze se systematicky předsednictví věnovalo několik desítek lidí.  

Jak jste pociťoval předsednictví v ČT Vy sám?

Jako historickou událost, která se už v podobné míře nemusí opakovat. Pokud vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, premiéři členských zemí už nebudou předsedat Radě EU a vliv na evropskou agendu během předsednictví jednotlivých zemí bude slabší. Je dobře, že ČR dostala příležitost mít plnohodnotné předsednictví. Byl jsem sedm let zpravodajem nejprve Českého rozhlasu, pak Hospodářských novin v Bruselu a Evropská unie v mém životě sehrála důležitou roli. Proto jsem rád, že jsem mohl zažít skutečnost, že ČR Evropské unii předsedá. Vidět předsednictví z pozice „hostitelské“, dříve jsem se vždy věnoval předsednictvím jiných zemí.   

Jaké byly během předsednictví priority ČT?

Tou hlavní byly aktivity předsedy Rady EU. Vysílali jsme rovněž dost přímých přenosů z návštěv českých představitelů v zemích EU, v sídle evropských institucí v Bruselu, nadstandardně jsme se věnovali ministerským zasedáním EU na území ČR a rovněž doprovodným akcím - například březnovému summitu evropských regionů. To vše samozřejmě s reakcemi vládních i opozičních politiků a komentáři předních českých i světových expertů na EU. ČT byla hlavním mediálním partnerem a navíc tzv. host broadcasterem, to znamená „hostitelskou televizí“, která pomáhala i televizím z jiných zemí EU.