Dny lidí dobré vůle na Velehradě

Dny lidí dobré vůle na Velehradě, které se konaly v rámci tradičních cyrilometodějských slavností, oslavily již své desáté narozeniny. Akce se koná u příležitosti Dne slovanských věrozvěstů a jejich cílem je postavit most mezi všemi lidmi bez rozdílu národnosti, politického přesvědčení nebo náboženského vyznání. Pomáhat si a nezapomenout na své bližní patřilo i letos k hlavní myšlence tohoto setkání. Setkání opět ukázalo, že mezi lidmi stále existuje vzájemná láska a porozumění.

Video Reportáž Miroslava Dočkala
video

Reportáž Miroslava Dočkala