Fa-lun-kung - duchovní učení, náboženská sekta či politická hrozba?

Peking - Fa-lun-kung, populární tělesné a meditační cvičení s kořeny v buddhismu a taoismu, vzbuzuje nebývalou pozornost již od svého vzniku v roce 1992. V relativně krátké době si jej oblíbily miliony lidí. Nicméně odborníci se shodují na tom, že jde o sektu založenou na kultu osobnosti jejího zakladatele Li Chung-č'a. V Číně, odkud duchovní systém pochází, jsou jeho stoupenci tvrdě pronásledováni. Právě 20. červenec je v dějinách duchovního hnutí přelomovým dnem, neboť v tento den v roce 1999 čínští představitelé Fa-lun-kung zakázali. Čína dodnes všemožně brání dalšímu šíření nauky mezi obyvateli. Kromě ničení knih a disků se zakázaným obsahem blokuje čínská vláda i internetové stránky spřízněné s hnutím.

Odborníci na problematiku novodobých duchovních směrů se ale shodují, že náboženská stránka hnutí je rozporuplná pro své mesianistické rysy, katastrofické vidění světa s nadějí na duchovní spásu a dogmata. Vůdce hnutí a její zakladatel Li (narozen 1951) řídí své následovníky z USA, kam v polovině devadesátých let emigroval.

Xiong Wei, praktikující Fa-lun-kung

„Fa-lun-kung mi dalo mnohé, můžu lépe spát, nemám bolesti břicha, ustoupilo mnoho zdravotních problémů. Nyní mnohem více chápu základní otázky svého života, na které Fa-lun-kung odpovídá.“

Video Rozhovor s Xiong Wei - obětí čínských represí
video

Rozhovor s Xiong Wei - obětí čínských represí

Místo uznání se přívrženci dočkali zákazu a pronásledování

Bezprostředním důvodem k postavení učení Fa-lun-kung mimo zákon byla demonstrace zhruba 10 tisíc jeho přívrženců před vládním komplexem v Pekingu v dubnu 1999, na které požadovali oficiální uznání. Po skončení manifestace se protestující pokojně rozešli. Nevšední událost překvapila vládní garnituru, neboť poprvé od studentských demonstrací v roce 1989 lidé v takové míře protestovali proti její politice. Zaskočení komunisté v hnutí rozpoznali vážnou politickou hrozbu, která s nimi soupeří o masy, a dosavadní vstřícný postoj k jeho aktivitám od základu přehodnotili.

Výnos zakazující činnost Fa-lun-kungu byl vydán v červenci. Tehdejší prezident Ťiang Ce-min v něm pranýřoval členy hnutí za nezákonné aktivity, šálení lidí, podněcování nepokojů a další nezákonné činy. Policie pozatýkala stovky praktikujících a zahájila vyšetřování, zda sekta není ve spojení se „zahraničními silami snažícími se destabilizovat čínskou společnost“.

Prostřednictvím státních médií úřady hnutí nejprve očernily a nechaly z práce propustit ty stoupence Fa-lun-kungu, kteří se písemně odmítli vzdát své praxe. Na nejzatvrzelejší odpůrce pak čekala několikaletá převýchova v pracovním táboře nebo pobyt ve vězení.

Xiong Wei, 2 roky vězněná v pracovním táboře:

„Velmi často mě bili, hrubě nás uráželi, každý den jsme museli 15 až 18 hodin tvrdě pracovat, v noci nám neumožnili spát.“

Postihům neušli ani příbuzní obětí. Jen v období od srpna do listopadu 1999 zadržely čínské orgány podle hongkongského Informačního střediska pro lidská práva a demokratické hnutí údajně více než 35 tisíc jeho vyznavačů.

Podle zprávy amerického ministerstva zahraničí bylo v čínských pracovních táborech v roce 2007 asi 250 tisíc jeho stoupenců. Na následky nelidského zacházení při vyšetřování nebo ve vězení zemřelo podle internetových zdrojů nejméně 2 000 lidí. Od roku 2006 se množí podezření, že věznění příznivci slouží jako zdroj orgánů pro komerční transplantace, které probíhají v utajené režii čínské armády.

Fa-lun-kung

0znamená zdokonalování kola dharmy. Setkat se lze i s alternativním názvem Falun Dafa. Základem metody je soustava pěti předepsaných cviků, které vycházejí ze starobylého tělocvičného systému čchi-kung. Cvičení se provádí pomalými, vědomými pohyby zároveň s řízením dechu a je doplněno o principy pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Pro většinu praktikujících, kterých je na světě údajně přes 100 milionů (mimo Čínu existují početné komunity v Kanadě, Švýcarsku, Rusku a USA), je nauka pouze prvkem životního stylu, který vede k udržení fyzické kondice a upevňování charakteru.