Veletržní palác v Praze zasáhl rozsáhly požár

Praha - Rozsáhlý požár, který vypukl ve večerních hodinách 14. srpna 1974, zcela zničil Veletržní palác, jednu z prvních a také největších funkcionalistických staveb v Praze. Vyšetřování určilo jako jeho příčinu samovznícení fermeže. V místnosti, kde oheň vznikl, totiž toho dne s fermeží pracovali lakýrníci. Po mnoha sporech, které rešily úplnou demolici Veletržního paláce, byl nakonec palác koncem 70. let přidělen Národní galerii. Nyní slouží stálým expozicím moderního umění a umění 19. století.

Palác měl být zcela zdemolován, byl však přidělen Národní galerii

Rozlehlý palác o osmi nadzemních a dvou podzemních podlažích si v letech 1925 až 1928 postavila v pražských Holešovicích podle návrhu architektů Josefa Fuchse a Oldřicha Tyla jako vlastní výstavní budovu společnost Pražských vzorkových veletrhů. Od 50. let pak sloužil jako sídlo několika podniků zahraničního obchodu.

Poté, co doslova lehl popelem, se nějaký čas uvažovalo o jeho demolici, ale po mnoha sporech byl nakonec koncem 70. let přidělen Národní galerii pro stálou expozici moderního umění. Jeho rekonstrukce byla nákladná a náročná a dokončena byla až koncem roku 1995. Od té doby jsou v něm umístěny sbírky moderního a současného umění a od roku 2000 také sbírky umění 19. století.