Adventní podvečer v Příbrami

Odpoledne 26. listopadu patřilo v Příbrami oslavám příchodu adventu. Ty mají ve městě dlouholetou tradici, neboť letos se konaly již potřinácté. Na příbramském náměstí T. G. Masaryka probíhaly trhy, na nichž byly k zakoupení vánoční dekorace, hračky pro děti a také různé pochoutky na zub i pro zahřátí. Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní program, kterým provázel moderátor Rádia Blaník Vladislav Slezák. Mezi účinkujícími zaujal především Petr Muk, Petr Spálený a Miluška Voborníková.