Další Mladí hasiči z Bělovse složili slavnostní slib

Třináct běloveských Mladých hasičů slíbilo na svou čest, že budou plnit a ctít zásady a cíle mladých hasičů. Slavnostní slib se uskutečnil dne 18. prosince za přítomnosti vedoucích oddílu - Dáši Kadlečkové a Jardy Čmelíka, starostky sboru - Šárky Cimbálníkové a velitele ZJOP - Pavla Punara. Nově příchozí zájemci musí nejprve úspěšně projít roční zkušební dobou. Pokud zůstanou a aktivně se zapojí do činnosti oddílu, mohou slavnostní slib složit. Této nevšední události přihlíželi také rodiče dětí. Někteří z nich v Bělovsi před lety pod vedením Jirky Beka jako Mladí hasiči obdobně začínali. V současné době je v oddílu evidováno na 37 dětí od přípravky až po dorostence, tzn. děti a mládež od 5 do 18 let.

Během slavnostního podvečera byly některým dětem předány také odbornosti, kupř. preventista, strojník či cvičitel a také několik specializací, kupř. zachránce, táborník, kutil nebo kuchař, ale také hasičské stejnokroje. Po krátké přestávce byla všem přítomným promítnuta fotodokumentace a filmy z činnosti sboru a Mladých hasičů za uplynulý rok. Kromě záběrů z hasičských soutěží či práce v klubovně byly promítnuty i záběry pořízené pod vodou z návštěvy bazénu a víkendových akcí na horách.

Začátkem prosince se děti zapojily do celorepublikové výtvarné soutěže, která nese název „Požární ochrana očima dětí“. Jejich úkolem bylo na toto téma nakreslit obrázek a přinést ho s sebou na schůzku. Účastníci 127. výroční valné hromady SDH Běloves, která se konala dne 28. 11. 2009, mohli obrázky, na kterých byl uveden pouze věk autora, prostřednictvím pěti žetonků (plamínků) ohodnotit.  Dětem se podařilo nejen zmapovat práci hasičů – její rozmanitost a detaily, z obrázků také vyzařuje neohroženost a obětavost zasahujících hasičů, tedy důležitost a její potřebnost pro ostatní. V rámci Slavnostního slibu proběhlo vyhodnocení základního kola a autoři vítězných prací byli odměněni pěknými dárky. V kategorii starších první místo obsadila Tereza Tylerová, druhé  Patrik Kligl, třetí Denisa Poupová a zvláštní ocenění v této kategorii získal Tomáš Bernard. V kategorii mladších žáků byla udělena dvě první, dvě druhá a jedno třetí místo. Anna Pflügerová a Štěpánka Punarová obsadily první místo, Jakub Hejzlar a Pavel Hofman místo druhé a Roman Kosař získal pěkné třetí místo. Vítězné práce poputují do dalšího kola této soutěže.

Ze všech příměstských částí Náchoda je SDH Běloves jediným sborem, pod kterým kolektiv Mladých hasičů pracuje. Běloveští tedy jako jediní mohou Náchod v pohárových a jiných dětských hasičských soutěžích reprezentovat. Poháry byly vystaveny u vstupu do salónku, včetně novinových článků SDH a oddílu MH, kterých bylo v letošním roce více jak 50. Odměnou za jejich celoroční činnost v oddílu a pěkné výsledky, kterých letos děti dosáhly, byl fajnový ovocný zmrzlinový pohár a návštěva oblíbeného náchodského kouzelníka Miloše Malého, který si opět získal jejich pozornost. Na závěr Miloš dětem rozdal toužebně očekávané vánoční dárky.

Dětem byly také předány hasičské kalendáře s pěknými barevnými fotografiemi. Pro rok 2010 a následující léta si běloveští zvolili motto, které je napsáno na jejich čestném praporu: „Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu.“ Heslo bude vedle loga trvalou součástí prezentace sboru a oddílu. SDH a oddíl MH Běloves všem přejí pohodový rok 2010!

Jiří Polák, SDH a oddíl MH Běloves

Slavnostní slib Mladých hasičů Běloves
Slavnostní slib Mladých hasičů Běloves
Více fotek
  • Slavnostní slib Mladých hasičů Běloves autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1331/133046.jpg
  • Slavnostní slib Mladých hasičů Běloves autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1331/133048.jpg
  • Slavnostní slib Mladých hasičů Běloves - vyhodnocení výtvarné soutěže autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1331/133051.jpg
  • Slavnostní slib Mladých hasičů Běloves - dárky autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1331/133052.jpg
  • Slavnostní slib Mladých hasičů Běloves autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1331/133050.jpg