Žáci a studenti četli v Liberci nevidomým dětem

Ve dnech 29. a 30. března se v liberecké knihovně uskutečnil projekt Čteme nevidomým dětem, kterého se zúčastnili vybraní studenti základních a středních škol. Projekt je zaměřený na tvorbu zvukových knížek pro nevidomé děti. Knihy jsou však určeny i dětem, které si nemohou z různých příčin číst. Projekt má současně za úkol rozvíjet a podporovat čtenářství mezi dětmi a probouzet v dětech pocit solidarity s handicapovanými vrstevníky. Letos byla k nahrávání do zvukové podoby vybrána kniha Školník Kulda je jednička od Jiřího Kahouna. Celá akce proběhla v přátelské atmosféře a děti prokázaly, že ani dnes nevymizela z lidských srdcí solidarita.

Video Reportáž Charloty Dědkové
video

Reportáž Charloty Dědkové