Kolínské Tyflocentrum pomáhá zrakově postiženým

Kolínské Tyflocentrum slouží osobám se zrakovým postižením, snaží se jim smysluplně vyplnit volný čas tak, aby nezůstávali v osamění doma. Snaží se, aby se sdružovali a nalézali nové přátele, aby příjemně naplňovali svůj volný čas a naučili se nové věci. Aby relaxovali a vzdělávali se a také získávali nové informace. Tímto způsobem dochází k integraci zrakově postižených do společnosti, mohou si popovídat s ostatními, zapojit se do kolektivu. Klienti Tyflocentra tráví čas nejen ručními pracemi a zpěvem, ale i recitací.

Video Reportáž Denisy Mokřížové a Františka Vaňka
video

Reportáž Denisy Mokřížové a Františka Vaňka