V Broumově vyrůstají nadějné baletky

Určitým holdem tanci je práce dvou mladých baletek – Báry Hovorkové a Jany Kejzlarové, posluchaček Základní umělecké školy v Broumově. Obě se věnují scénickému i klasickému tanci. Přesto je podle jejich vyjádření táhne umělecké srdce spíše k tanci klasickému. Jejich učitelka Helena Ogriščenková vyzdvihuje nutnou péči baletek o své tělo jako o umělecký nástroj. Připomíná, že klavíristovi naladí nástroj ladič, ale baletky se musí o své tělo starat samy. Obě nadané žačky za svá vystoupení získaly již řadu ocenění.

Video Reportáž Pavly Hajpišlové
video

Reportáž Pavly Hajpišlové