Seznam cen 45. ročníku MFFKV

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je zařazen organizací FIAPF mezi nejprestižnější nespecializované světové soutěžní festivaly. Do mezinárodní soutěže celovečerních hraných filmů 45. karlovarského festivalu mohou být zařazeny pouze snímky vyrobené po 1. lednu 2009, které dosud nebyly součástí soutěžní sekce jiného mezinárodního festivalu.

Na závěr 45. MFF Karlovy Vary 2010 udělí Hlavní porota v mezinárodní soutěži tyto ceny:

Velkou cenu „Křišťálový glóbus“ pro nejlepší film (a 30 000 USD)

• Zvláštní cenu poroty (a 20 000 USD)

• Cenu za režii

• Cenu za ženský herecký výkon

• Cenu za mužský herecký výkon

Porota může také udělit dvě Zvláštní uznání. 

CENA ZA NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM

Na závěr 45. MFF Karlovy Vary 2010 udělí Dokumentární porota v Mezinárodní soutěži celovečerních a krátkých dokumentárních filmů tyto ceny:

• Cenu za nejlepší dokumentární film nad 30 minut (a 5 000 USD)

• Cenu za nejlepší dokumentární film do 30 minut (a 5 000 USD)

Porota může dále udělit dvě Zvláštní uznání. 

CENA ZA NEJLEPŠÍ FILM SEKCE NA VÝCHOD OD ZÁPADU

Vedle Mezinárodní soutěže celovečerních hraných filmů a Soutěže dokumentárních filmů se od jubilejního 40. ročníku MFF Karlovy Vary 2005 stala oficiální festivalovou soutěžní sekcí také sekce Na východ od Západu. Režisér vítězného snímku získá finanční částku ve výši 10 000 USD. 

CENA ZA MIMOŘÁDNÝ UMĚLECKÝ PŘÍNOS SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFII MFF Karlovy Vary každoročně oceňuje významné české i zahraniční osobnosti, které se nesmazatelně zapsaly do vývoje světové kinematografie.

DIVÁCKÁ CENA DENÍKU PRÁVO

O nejlepším filmu na 45. MFF KV budou rozhodovat také diváci. Při vstupu do sálu obdrží každý návštěvník zvláštní hlasovací kupón, který může vždy po představení hodit do připravených boxů. Cena bude vítězi předána během přímého přenosu slavnostního zakončení festivalu.

NESTATUTÁRNÍ CENY

Letos budou uděleny ceny nestatutárních porot: Nezávislá kamera, Europa Cinema Label, FIPRESCI, Cena Ekumenické poroty, Cena poroty FICC a Cena poroty NETPAC.