Nová vodní nádrž na Javornicku

V letošním roce lze poprvé využít osmnáctihektarovou novou vodní plochu, kterou z prostředků Evropské unie vybudoval pozemkový úřad a předal ji bezúplatným převodem městu Javorník. Nádrž biocentrum Střední díly je kocipována jako víceúčelová. Část plochy je ponechána jako malá přírodní rezervace k rozvoji a životu převážně vodních živočichů, a větší část může užívat veřejnost.

Video Reportáž Jaroslava Stibora
video

Reportáž Jaroslava Stibora