Členská schůze SDH Běloves zahájila soutěžní sezonu Mladých hasičů

V sobotu 11. září 2010 se v Bělovsi uskutečnila členská schůze tamějšího Sboru dobrovolných hasičů. Kromě rodičů dětí a dalších rodinných příslušníků se schůze zúčastnili pozvaní hosté – příznivci běloveských hasičů: zástupci osadního výboru, běloveský kronikář a někteří sponzoři. Účastníci byli seznámeni s událostmi, které se ve sboru od počátku tohoto roku odehrály, a také s tím, co bude do konce roku následovat.

Koncem ledna výjezdová jednotka pomáhala odklízet sníh z ploché střechy náchodského zimního stadionu a běloveské základní školy. Výjezdová jednotka také vyjížděla k osmi událostem. Sbor uspořádal besedu s běloveským kronikářem na téma věnované tragickému konci 2. sv. války. V dubnu obě kategorie Mladých hasičů opětovně obhájily své prvenství v pohárové soutěži Memoriál Jirky Beka CTIF, velmi dobře se umístily v kole okresním a starší žáci si svým vítězstvím zajistili postup do kola krajského. Velitel ZJPO – Pavel Punar – přítomné informoval o tom, že zbrojnice byla počátkem roku vykradena, sbor se rozrostl o několik nových členů, získal zásahový automobil Volkswagen, dvě nové vývěsní informační tabule a mříže na okna. V srpnu běloveští hasiči zřídili pro běloveské občany kontaktní místo sbírky humanitární pomoci obci Višňová na Liberecku. Zde hasiči strávili několik dnů, vč. víkendu, aby pomohli odklízet následky ničivé povodně.

Starostka sboru SDH Běloves – Šárka Cimbálníková a vedoucí oddílu - Jarda Čmelík a Dáša Kadlečková - přítomné seznámili s tím, co sbor čeká v dalších měsících. Září je začátkem soutěžní sezóny Mladých hasičů, kteří se budou do konce června účastnit různých dovednostních a znalostních soutěží a opětovně tak bojovat o postup do okresního, krajského či celostátního kola celostátní hry Plamen. Členové a příznivci hasičů budou na přelomu listopadu a začátku prosince pozváni na Valnou hromadu čili výroční členskou schůzi SDH Běloves a kalendářní rok 2010 zakončí další ročník tradičního turnaje ve stolním tenise.

Ing. Petr Charvát z KVH zajistil přítomným prohlídku pěchotního srubu VODA, který byl několik let opravován a teprve letos v dubnu otevřen veřejnosti. Nejen Mladým hasičům, dalším dětem, ale i dospělým sobotní odpoledne zpříjemňoval náchodský kouzelník Miloš Malý. Po ukončení schůze následovalo občerstvení a výměna informací mezi rodiči a vedoucími oddílu, hasiči a zájemci o členství ve sboru.

SDH Běloves je příkladem toho, že Běloveští hasiči se postarají o kulturu a zábavu a umí ochotně, bez nároku na odměnu, přiložit roku k dílu, když je to zrovna zapotřebí. Poslední dobou se proto jejich činnost těší zájmu spoluobčanů, náchodské radnice i sponzorů.

Jiří Polák, jednatel a kronikář SDH Běloves

Členská schůze SDH Běloves
Členská schůze SDH Běloves
Více fotek
  • Členská schůze SDH Běloves autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1948/194737.jpg
  • Členská schůze SDH Běloves autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1948/194733.jpg
  • Ze členské schůze SDH Běloves autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1948/194738.jpg
  • Ze členské schůze SDH Běloves autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1948/194732.jpg
  • Prohlídka pěchotního srubu VODA autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1948/194736.jpg
  • Z průběhu členské schůze SDH Běloves autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1948/194731.jpg