Rozsvícení vánočního stromu v Podhradní Lhotě

První prosincová sobota patřila v Podhradní Lhotě slavnostnímu rozsvěcování vánočního stromečku. Vánoční atmosféru naladily děti z mateřské školy, které zarecitovaly pár básniček, a děti z Podhradní Lhoty zahrály vánoční písničky na flétnu. Zahajovací řeč pronesl nově zvolený starosta Podhradní Lhoty Petr Horáček a poté následovalo již očekávané slavnostní rozsvícení stromečku.