Prohlášení ČLK

Česká lékařská komora (ČLK) vyzvala všechny lékaře, aby aktivně podpořili akci Děkujeme, odcházíme, při níž už dalo výpověď 3 800 nemocničních lékařů. Hlavní body usnesení, jež dnes přijalo jednomyslně všech 19 přítomných členů představenstva:

 • Představenstvo ČLK vyzývá ministerstvo i lékařské odbory, aby se v zájmu občanů vrátily k jednacímu stolu, nabízí roli prostředníka.
 • ČLK varuje, že bez dohody s protestujícími lékaři velmi pravděpodobně nebude možné od 1. března 2011 zajistit dostupnost ani akutní lékařské péče, což může mít katastrofální důsledky.
 • Představenstvo nemůže doporučit lékařům, aby přijali nabídku ministra Hegera z 3. února 2011, neboť neobsahuje žádné záruky, že dojde ke:
  • zvýšení platů všech lékařů
  • omezení rozsahu přesčasové práce
  • nápravě systému specializačního vzdělávání lékařů
  • skutečné reformě zdravotnictví
  • účinnému boji proti korupci
 • Požadavky nemocničních lékařů na zvýšení platů, omezení přesčasové práce, změny ve vzdělávání lékařů, omezení korupce a zahájení reformy zdravotnictví ve spolupráci s ČLK jsou oprávněné.
 • Představenstvo oceňuje postoj členů vědecké rady ČLK i odborných společností a žádá ostatní lékařské organizace a kapacity, aby se veřejně připojily k obraně profesních práv a důstojnosti celého lékařského stavu.
 • ČLK plně podporuje požadavek lékařských odborů, aby se tarifní plat lékařů za základní pracovní dobu pohyboval v rozmezí 1,5 až trojnásobku průměrné mzdy podle kvalifikace a praxe lékaře. Požaduje, aby od příštího roku začala platit mzdová norma pro zdravotníky, která zajistí růst tarifních platů všem zdravotníkům.
 • ČLK upozorňuje lékaře na právní rizika spojená se zajišťováním péče na personálně oslabených pracovištích.
 • Představenstvo ČLK oceňuje vstřícný postoj zástupců lékařských odborů, kteří v jednáních s ministerstvem velkoryse nadřadili zájmy pacientů nad prospěchem lékařů a ustoupili z velké části požadavků. Příčinou krachu jednání je neústupný postoj ministerstva. Představenstvo považuje postup prezidenta ČLK při jednáních s politiky za správný.