Vnučka T. G. Masaryka Anna žila vždy skromně

Praha - V nedožitých 85 letech zemřela před 15 lety, 18. března 1996, historička umění a dlouholetá pracovnice Národní galerie Anna Masaryková. Vnučka Tomáše Garrigua Masaryka a dcera malíře Herberta Masaryka se do povědomí české veřejnosti dostala teprve po listopadu 1989. Do té doby byla jako historička umění známá jen v uměleckých kruzích a po roce 1968 i mezi disidenty.

Anna Masaryková se narodila 3. dubna 1911 v Praze. Vystudovala historii a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a studovala i ve Francii. Zajímala se o moderní francouzské umění, hlavní pozornost však věnovala českému malířství 19. a 20. století a architektonickému vývoji Prahy na přelomu 19. a 20. století.

Od roku 1945 do roku 1970 pracovala v Národní galerii, kde připravila několik výstav. Je autorkou monografií o Janu Slavíčkovi, Antonínu Slavíčkovi a Josefu Mařatkovi, napsala i syntetickou studii České sochařství XIX. a XX. století.

Ivan Hulík vzpomíná na Annu a Herbertu Masarykovy:

Zleva : Jan Masaryk, vnučka Anna, Tomáš Garrigue M…„Anna a její sestra Herberta nikdy neodešly do exilu, přečkaly v ústraní i nacistickou okupaci a se svými tetami Alicí (v USA) a Olgou (v Anglii) byly stále v písemném styku.Každá z nich měla jinou letoru, Anna byla temperamentní, energická a výmluvná, Herberta zamlklejší a klidnější. Anně se stalo životní profesí umění, Herbertě hudba.Jak postupovala 80. léta, paní Anna i Herberta začaly vycházet ze své klauzury. Začátkem r. 1989 se v jejich bytě konalo tajné sezení, na kterém byla založena Společnost přátel T.G.M.“