Projektový den na frýdlantském gymnáziu

20. dubna se na frýdlantském gymnáziu konal tzv. projektový den. Škola je zaměřena na dva projekty. Nižší třídy gymnázia se podílejí na projektu Kořeny evropské kultury. Vyšší třídy gymnázia se zabývají projektem Jdeme na to od lesa, který rozvíjí znalosti a dovednosti z oblasti fyziky, chemie a přírodopisu. Studenti si tak mohli vyzkoušet například měření Ph, stanovení koncentrace neznámých roztoků, změřili si i tlak a kapacitu plic. Nižší ročníky se v rámci svého projektu vydaly na výpravu po místních památkách.