Bezplatné linky 800 jsou ve skutečnosti velmi drahé

Praha – Zelenou linku, kterou telefonující pozná podle začínající číslovky 800, využívá mnoho institucí jako banky, pojišťovny či úřady pro poskytování informací nebo například poradenství. Osmistovku ale používají také občanská sdružení, která pomáhají lidem v nouzi. Tato takzvaná bezplatná linka je ale ve skutečnosti pěkně drahá. Neplatí ji sice volající, ale volaný. Právě toho využívají mobilní operátoři, když zpoplatňují bezplatnou linku i třikrát vyššími sazbami než běžné volání. Občanská sdružení pomáhající lidem tak pomalu krachují.

Jedním takovým sdružením, které provozovalo bezplatnou linku, je občanské sdružení Prosaz, což znamená Pro samostatný život. To se specializuje na lidi s handicapem. Na jeho bezplatnou linku volalo ročně kolem dvanácti tisíc postižených dětí, matek čekajících postižené dítě, dospělých i seniorů. Sdružení se ale nepodařilo vyjednat lepší ceny s mobilními operátory a měsíční náklady v řádech deseti tisíců korun za příchozí volání už nebylo schopno hradit. Telefon tak před pár týdny ohluchl.

Krach díky vysokým poplatkům hrozí ale i občanskému sdružení Život 90, které provozuje jedinou nonstop linku u nás poskytující pomoc seniorům. „Ročně platíme kolem dvě stě dvaceti tisíc korun jen za hovorné, které nám operátor účtuje. Jestliže za službu, která řeší sebevraždy nebo těžké krize, operátor vyžaduje tyto částky, tak se domnívám, že to je velmi neetické,“ konstatuje ředitel Života 90 Jan Lorman.

Video Justiční omyl
video

Justiční omyl

MPSV bezplatné linky potřebuje

Tyto přicházející zprávy jsou pro ministerstvo práce a sociálních věcí nepříjemnou skutečností. Podle ředitele odboru MPSV Miroslava Macely je to nepříjemné zvláště s ohledem na to, že ministerstvo chce zřizovat další bezplatné linky. „Je to v podstatě nejefektivnější cesta, jak se lidé mohou buď dozvědět informace, nebo je mohou informovat o svém problému. Takže my ty bezplatné linky potřebujeme,“ říká Macela.

Kamenem úrazu se tak stává právě potřeba bezplatných linek. Ti, kdo potřebují tyto linky, totiž nemají příliš na výběr. Firma či nezisková organizace si sice může vybrat svého operátora, ale neovlivní už, z jakého operátora jí budou lidé volat na linku 800. Nakonec tedy musí odebírat služby od všech operátorů. „Tím operátoři s velkou zákaznickou bází získávají obrovskou sílu ve vyjednávání s provozovateli linky 800, protože ty nemají jinou možnost, než přistoupit na jejich podmínky,“ potvrzuje odborník na hlasové služby a ředitel úseku regulace a propojování společnosti GTS Czech s. r. o. Pavel Henke.

Operátoři na bezplatných linkách vydělávají až sto milionů ročně. Vývoje cen v uplynulých letech, tedy částky, které si jednotliví operátoři účtují za volání na linky 800, se od sebe téměř neliší, rozdíly se pohybují do deseti procent. Zatímco podle odborníků je to dáno tím, že zde není tržní prostředí a operátoři nemají důvod mezi sebou soutěžit o zákazníka, kterého mají jistého, ti shodně odmítají, že by se mezi nimi jednalo o kartelovou dohodu.

Zaklínadlem pro operátory je totiž rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), který stížnosti kvůli vysokým poplatkům za volání na linky 800 opakovaně řešil. Došel ale k závěru, že cenu není třeba regulovat, jako je to běžné v dalších zemích EU. Podle ČTÚ je v případě bezplatných linek v Česku prostředí dostatečně konkurenční.

Miroslav Macela, ředitel odboru MPSV

„Nefunguje tam trh, a to je ten základní problém. Pokud by to bylo v normálním tržním prostředí, byla by konkurence a ceny by byly rozdílné. Ale jestli jsou uměle udržovány jenom kvůli tomu, že tam neexistuje tržní prostředí, tak to už mi vadí.“

Marek Ebert, ředitel sekce regulace Českého telekomunikačního úřadu

"Jsou tam tři operátoři, kteří mají pozici takovou, že navzájem soutěží na trhu. Ty jejich ceny nejsou shodné, liší se navzájem. To znamená, že i k cenové soutěži tam dochází.


Zatímco regulovat ceny volání na linky 800 ČTÚ odmítá, už řadu let přitom paradoxně reguluje volání do pevné sítě, což je podle odborníků totéž jako volání na linky 800. Jedinou nadějí na vyřešení absurdní situace je tak zásah Evropské unie a Evropské komise, která dlouhodobě tlačí na snižování poplatků. Podle našich informací se situací už zabývá poradní orgán Evropské komise a závěry jeho zjištění by měly být známy na přelomu roku.