Adaptační kurz žáků 6. třídy ZŠ Poběžovice

Adaptační kurz žáků 6. třídy na Základní škole v Poběžovicích se stal nedílnou součástí počátku školního roku a Minimálního preventivního programu na škole. Smyslem kurzu je, aby se žáci dokázali plynule vyrovnat se zvýšenými požadavky při přechodu na II. stupeň a přiměřeně reagovat na sociální prostředí. Letos škola vybrala dva dny – 21. a 22. září. Cílem kurzu bylo poznat žáky v jiném prostředí a stmelit třídní kolektiv. Díky promyšlené přípravě a pestrým aktivitám se měli možnost lépe poznat i žáci navzájem.

Letošního adaptačního kurzu se zúčastnilo 25 dětí.

Video Reportáž Adély Smolakowové a Andrey Sokolové
video

Reportáž Adély Smolakowové a Andrey Sokolové

/*json*/{"map":{"lat":49.510025,"lng":12.802472,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.510025,"lng":12.802472,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/