Na Moravě vznikl první prales

Bílé Karpaty - Na vrcholu Velkého Javorníku oficiálně vznikl první moravský prales, který je česko-slovenské hranice. 166 hektarů lesa na nejvyšším vrcholku Bílých Karpat je také celkově sedmým pralesem na území České republiky. Jedinečné přírodní pochody tady budou jezdit studovat odborníci, vyznačené stezky zůstanou i nadále otevřeny turistům.

Území by se dalo považovat za prales už od roku 1909. Tehdejším majitelům, šlechtickému rodu Lichtenštejnů, se nevyplácela těžba dřeva ve vysokých polohách a v nepřístupných lesích, ponechali je tedy svému osudu.
 
V letošním roce byly splněny všechny potřebné náležitosti k tomu, aby území získalo status oficiálního pralesu. Ve většině případů bude tedy nelegální zasahovat do jeho ekosystému. „Lesní práce budou prováděny třeba jen kvůli úpravě turistických chodníků,“ vysvětluje konkrétní postup správce lesa František Bobčík.
 
Základní pravidlo pohybu turistů, zásadně po turistických stezkách. Nic na tom nezmění ani už volně průchozí československá hranice. „Být tiše, neodhazovat odpadky a tak dále, prostě chovat se s respektem k přírodě,“ radí návštěvníkům jak se správně chovat vedoucí chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty Jiří Němec.
 
Bukový les s příměsí javoru nebo klenu bez problémů odolává i zdejšímu drsnému počasí. Když spadne strom, jeho kmen v lese zůstane a v přírodní hierarchii bude pomáhat těm menším a slabším.
 
Pro mnoho badatelů bude prales jedinečným místem výzkumů. Budou moci zkoumat celý nenarušovaný ekosystém od botanického aspektu, přes zoologický až po půdní profily.