První postní den - popeleční středa - připomíná věřícím čas pokání

Jižní Morava - Křesťané si dnes připomenou blížící se Velikonoce. Skončilo období masopustních radovánek a věřící se tak začínají připravovat na tento nejdůležitější církevní svátek. Čtyřicet dní počívaje dneškem, takzvanou popeleční středou, se budou duchovně postit, sebezpytovat. Toto období vyvrcholí velikonoční nedělí, kdy se oslavuje zmrtvývstání Ježíše Krista.

Masopustní veselí plné hudby, jídla, pití  a rejdění masek dnes ukončila „popeleční středa“, kterou křeťané vstupují do čtyřicetidenní doby postu. Ta potrvá až do Velikonoc. Věřící, kteří zaplnili kostelní loď u svatého Tomáška, si dnes v pravé poledne přišli pro symbolické označení popelem. Vnímají jej jako důležité období. „Začátek postní doby, odříkání, každý člověk se musí na své úkoly připravovat a ta postní doba k tomu slouží,“ uvedla věřící Jaroslava Beránková.

Popeleční středě se říká také středa černá nebo škaredá a první zmínky o tomto dni se objevují v 6. až 7. století. Od konce 11. století udělují kněží na popeleční středu věřícím popelem na čelo kříž. „Znamení popela je vlastně znamení člověka, který ví o tom, že má nedostatky, hříchy a který chce změnit svůj život,“ vysvětlil kněz a děkan Václav Slouk.

Půst však není institucí doslovnou, neznamená, že teď budou věřící čtyřicet dní hladověť. Je to doba zamyšlení a odříkání duchovního. Není to o tom nedat si řízek na oběd, znamená to vědět, že nejsem na tom řízku závislý a že ho mohu někomu podarovat, rozdělit se," vysvětli rektor František Kuběna z kostela Nanebevzetí Panny Marie.

A svou dobou půstu přispívá i nová doba. V poslední letech se v mnoha zemích rozšiřuje takzvaný ekologický půst. Jde o omezení například zbytečných jízd autem.