Studenti soutěží v poskytování první pomoci

Brno - V pořadí už patnáctý ročník v poskytování první pomoci organizuje Střední zdravotnická škola Brno. Letos se do soutěže přihlásilo 32 družstev z celé republiky, tři družstva z Německa a ze Slovenska. Studenti svůj um - i přes nepřízeň počasí a vytrvalého deště -ukázali na Moravském náměstí, kde organizátoři zřídili provizorní stany. V nich figuranti zvárnili situace, které mohou nastat v běžném životě. Soutěžící týmy tak řešily např. pád fotbalové brány na hráče nebo zranění z kolečkových bruslí.

Figuranti „simulující“ různé úrazy se svého úkolu zhostili zodpovědně a z jednotlivých stanovišť byl slyšet hlasitý křik, aby situace co nejvíce připomínala reálná zranění. Bylo možné rozpoznat bězvědomí, šok, ale také například i opilost. Pro navození atmosféry byly všechny rány navíc připraveny maskéry. Úkolem týmů bylo vše vyhodnotit a poskytnout nezbytnou pomoc, která je v prvních minutách od úrazu rozhodující. „Není to soutěž pro soutěž, ale aby se něčemu naučili i kolemjdoucí. Proto jsme na Moravském náměstí, abychom oslovili i veřejnost,“ vysvětlila organizátorka akce Jarmila Kelnarová.

Poskytnout první pomoc není samozřejmostí a každý to neumí. „Za zdravotnickou službu vidím hlavní přínos v tom, aby všichni žáci zdravotnických škol uměli poskytovat kvalitní první pomoc,“ vysvětlila hlavní rozhodčí doktorka Danuše Borková. Další odborný arbitr - lékař Radim Herůfek dodal: „Péče o poraněné je na velmi vysoké úrovni. Pokud by se stalo cokoliv mně, nebál bych se svěřit do péče soutěžících.“

Video ředitelka soutěže Jarmila Kelnarová
video

ředitelka soutěže Jarmila Kelnarová

Samotné týmy se na soutěž vzorně připravovaly. „Připravovali jsme se v učebnách. Jde o to nacvičit modelové situace tak, aby každý věděl, co má dělat. Jde o to jasně řict: Ty budeš dělat tohle a ty toto,“ shrnul přípravu Vojtěch Burda z Vyšší odborné zdravotnické školy v Brně a dodal, že už ve svém životě musel několikrát zasahovat a praktické zkušenosti získané během studia několikrát využil: „Všichni kolem koukají a nikdo nic neudělá. Člověk ze školy pak ví, že musí jednat.“

Celkový vítěz soutěže bude znám zítra v odpoledních hodinách.