Celníci objevili 18 ohrožených papoušků

Brno - Celý příběh začal v květnu, když celníci našli nelegálně převážené papoušky při silniční kontrole na dálnici D2 poblíž Lanžhota. Tento případ byl však jen „kapkou v moři“. Celníci zjistili, že pašování vzácných exemplářů ohrožených druhů papoušků organizovala skupina pašeráků působící ve více státech Evropské unie. Pátrání se ze silnic a dálnic rozšířilo přímo na nelegální chovatele ptáků.

Celníci uskutečnili několik domovních prohlídek a prohlídek nebytových prostor. Při tom našli celkem 14 papoušků, další čtyři papoušky našli při silniční kontrole. Ptáci byli přepravování s falešnými doklady. Jednalo se o několik papoušků rodu amazoňan a ara.

Všechny druhy zadržených papoušků patří ke kriticky ohroženým a jsou proto zařazeny do přílohy CITES I (Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) a dalších unijních předpisů. Na případu s celníky spolupracovali také inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP), kteří uvedené exempláře převzali. Podle jejich vyjádření se hodnota jednotlivých papoušků na nelegálním trhu může pohybovat v řádech statisíců až milionů korun.

„Ta cena je opravdu nevyčíslitelná, hlavně chovatelská, tito ptáci nejsou vůbec předmětem klasického obchodu, maximálně si je občas vyměňují zoologické zahrady,“ říká Viktor Tukač z Veterinární a farmaceutické univerzity.

Zvláště druh ara kobaltový má prakticky nevyčíslitelnou hodnotu. Žije pouze ve dvou lokalitách v severovýchodní Brazílii a ve volné přírodě se jeho populace odhaduje přibližně na 700 jedinců. Tento papoušek je jedním z nejohroženějších živočišných druhů na světě - v přírodě jich je ještě méně než například pand velkých nebo goril nížinných.