Soud zamítl odvolání České spořitelny proti konkurzu OP Prostějov

Olomouc - Odvolání České spořitelny (ČS) ve věci prohlášení konkurzu na Oděvní podnik Prostějov dnes zamítl olomoucký vrchní soud. Začátkem května poslal firmu do konkurzu soudce brněnského krajského soudu Jan Kozák z toho důvodu, že nikdo z věřitelů nepředložil návrh reorganizačního plánu. Naproti tomu Česká spořitelna, největší věřitel OP, v odvolání namítala, že brněnský soud byl při vyhlášení konkurzu nesprávně obsazen. Vrchní soud ale ve věci projevil odmítavé stanovisko.

V odůvodnění rozhodnutí senát vrchního soudu uvedl, že spořitelna v odvolání nevznesla výhrady proti samotné přeměně reorganizace v konkurz. Největší věřitel OP ale namítal, že věc neměl podle rozvrhu práce Krajského soudu v Brně řešit Kozák, soud tak byl podle spořitelny obsazen nesprávně.

Ovšem s tím tvrzením vrchní soud nesouhlasí, jak uvedl v odůvodnění rozhodnutí senát odvolacího soudu: „Nutno konstatovat, že věc byla přidělena v souladu s rozvrhem práce a odvolací námitka České spořitelny, že bylo porušeno její právo na zákonného soudce, když věc nebyla přidělena v souladu s rozvrhem práce, není důvodná.“ OP dluží svým věřitelům asi 1,6 miliardy korun.

Olomoucký vrchní soud zároveň zamítl odvolání spořitelny proti tomu, že soudce Kozák jmenoval zvláštním insolvenčním správcem pro oblast zpeněžování majetku OP Jiřího Kocvrlicha, který podle spořitelny nesplňuje předpoklady pro ustanovení do funkce, když nemá zvláštní zkoušku a není zapsaný v seznamu zvláštních insolvenčních správců.

Spořitelně se nelíbil návrh na zvláštního insolvenčního správce

„Odvolací soud dospěl k závěru, že byť Jiří Kocvrlich není zapsán v seznamu zvláštních insolvenčních správců, obecné a kvalifikační předpoklady pro funkci správce splňuje, a nelze proto jeho ustanovení do funkce zvláštního insolvenčního správce hodnotit v tom směru, že by nesplňoval předpoklady pro své ustanovení,“ zdůvodnil senát vrchního soudu. Spořitelna podala k Vrchnímu soudu v Olomouci už dříve námitku proti podjatosti Kozáka. Odvolací soud ji odmítl. Podle vrchního soudu postup nebyl v rozporu se zákonem, a k odvolání soudce proto neexistují objektivní důvody.

Česká spořitelna bojuje v konkurzu oděvní firmy o stovky milionů korun, soud jí ale odpírá hlasovací práva. Vyřadil ji z věřitelského výboru kvůli údajnému propojení s managementem OP.