Ústavní soud: Ochránci mohou pomáhat přírodě na cizích pozemcích

Brno - Ochránci přírody dál mohou na vlastní pěst dělat v přírodě zásahy zlepšující přírodní a krajinné prostředí. Ústavní soud dnes nezrušil kontroverzní část zákona o ochraně přírody a krajiny, která to umožňuje. Zrušení navrhla skupina senátorů. Ochránci mohou o krajinu pečovat v případě, že to po předchozí výzvě neučiní vlastník ani nájemce pozemku.

Senátoři v návrhu argumentovali, že zákon není v souladu s principy právní jistoty, ochrany důvěry občanů v právo ani předvídatelnosti důsledku právních předpisů. Zákon neupřesňuje povahu zásahů ani lhůty pro postup ochránců přírody. Norma popisuje pouze účel zásahů, jímž je „zachování druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability“.

Za napadenou část zákona se naopak postavilo ministerstvo životního prostředí. Ve vyjádření pro Ústavní soud uvedlo, že norma má zajistit ochranu přírody a krajiny v případech, kdy si vlastník neplní své povinnosti.

Ústavní soud se k tomu přiklonil. Soudkyně zpravodajka Dagmar Lastovecká uvedla, že smyslem výzvy je působit na vlastníky pozemků. Cílem je, aby zásahy nutné pro zachování druhové rozmanitosti i ekologické stability nemuseli dělat ochránci přírody.