Inspektoři testovali, jak funguje přejezd

Blansko - Závory na frekventovaném železničním přejezdu v Blansku se dnes dopoledne nezastavily. Kvůli nedávnému incidentu, kdy na přejezdu zůstala uvězněná řidička v osobním autě, musela zabezpečovací systém prověřit dražní inspekce.

Železniční přejezd v Blansku už stál život několik lidí. Asi poslední, kdo na něm zažil horké chvilky, byla před nedávnem řidička osobního vozu, která uvízla mezi závorami. S pomocí cyklisty, který tam zůstal uvězněný spolu s ní, se naštěstí stihla zachránit. Muž jí jednu ze závor nadzvedl a žena rychle projela. Podobných historek koluje Blanskem více. Například muž, který se nechtěl představit, jenom prozradil, že je obyvatelem Blanska, před několika měsíci údajně stál u přejezdu za linkovým autobusem. „Závory se zvedly, tak dvě sekundy nic, pak se rozblikaly, dvakrát zablikaly a šly dolů. Spadly - křáply na ten autobus, ten nemohl sem ani tam. Nakonec to pozvedli lidi, aby autobus vyjel ven,“ popisuje horké chvilky, které na vlastní oči spatřil.

Drážní inspekce proto dnes přišla přejezd vyzkoušet. Šlo hlavně o to, jestli se může stát, aby mezi závorami někdo zůstal uvězněný. „Podobný test jsme dělali na jiných přejezdech a viděli jsme, že ta tendence řidičů vjíždět na přejezd poté, co závora dosáhne polohy vyšší, než je jejich kapota vozidla, je prostě nešvar, který se opakuje,“ kroutí hlavou hlavní inspektor Drážní inspekce Libor Bruzl.

Podle policistů stačí dodržovat zákon

Závory v Blansku proto šly několikrát nahoru a dolů. Inspektoři přitom sledovali, jestli svítí červená výstražná světla a jak se chovají řidiči. I v jejich přítomnosti několik aut a chodců zákony porušilo. Jak se tedy mají řidiči správně zachovat? „Přesně v zákoně je paragraf, který říká řidiči, že nesmí vjíždět na přejezd, pokud se zvedají nebo sklápějí závory. Je to samozřejmě s doplňkem, s těmi červenými světly, protože pokud se závory zvedají, tak na všech přejezdech ještě blikají ta červená světla,“ popisuje Tomáš Drvota, mluvčí Správy železniční dopravní cesty.

Inspektoři zavrhli i možnost, že mělo zabezpečovací zařízení poruchu, o té by totiž okamžitě věděli dispečeři na blanenském nádraží. Podle všeho si tak řidička za nebezpečnou situaci nejspíš mohla sama. Na přejezd vjela v momentě, kdy se závory zvedaly, protože jeden vlak projel. Druhý je ale znovu spustil.

Pokud někdo na přejezdu přece jenom uvízne, nesmí zpanikařit. Podle drážní inspekce má závoru raději rozrazit anebo nadzvednout. Na volání policie nebo pracovníků dráhy většinou stejně není čas. Jiné by bylo, kdyby auto uvízlo na přejezdu, když vlak nepřijíždí. Potom mají řidiči zavolat na dráhy nebo na policii a nahlásit, na kterém přejezdu stojí. Všechny přejezdy mají na zabezpečovacím zařízení čísla, podle kterých je potom pracovníci železnice snadno identifikují.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

Železniční přejezd
§ 28

(1) Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
(2) Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle § 12 odst.2, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.
(3) Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/hod. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/hod. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.
(4) Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať, a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.
(5) Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

§ 29

(1) Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd,
a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,
f) nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.
(2) V případech uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a c) smí řidič vjíždět na železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas. V tomto případě je řidič povinen řídit se při jízdě přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy.